Strážna služba

Ide o služby zabezpečujúce čiastočnú, integrovanú alebo komplexnú ochranu objektu podľa požiadaviek zákazníka s ohľadom na platnú legislatívu a špecifické podmienky poisťovní. Naše know-how je podporené bohatými niekoľkoročnými skúsenosťami v oblasti komplexnej bezpečnosti za účasti aktívnej spolupráce a súčinnosti s bezpečnostnými zložkami SR s cieľom poskytovať službu reálnej, praktickej a dostupnej bezpečnosti.

Režimová ochrana objektu

je realizovaná organizačnými opatreniami ako sú prevádzkový režim, vstupno-výstupný režim, materiálno-expedičný režim, pričom jej úlohou je vytvárať prevenciu voči potenciálnym negatívnym vplyvom na bezpečnosť objektu. Zabezpečujeme návrh, implementáciu, audit a aktualizáciu.

Klasická ochrana objektu

je realizovaná mechanickými zábrannými prostriedkami ako sú bezpečnostné oplotenie, závory, brány, trezory, mreže, fólie, pričom jej úlohou je sťažiť pôsobenie negatívnych vplyvov na bezpečnosť objektu. Zabezpečujeme návrh, dodávku, montáž, údržbu.

Technická ochrana objektu

je realizovaná elektronickými detekčnými prostriedkami ako sú poplachové systémy na hlásenie narušenia, elektrická požiarna signalizácia, kamerové systémy, dochádzkové a prístupové systémy, pričom jej úlohou je indikovať pôsobenie negatívnych vplyvov na bezpečnosť objektu. Zabezpečujeme návrh, dodávku, montáž, údržbu a servis.

Fyzická ochrana objektu

je realizovaná fyzickými opatreniami prítomnosťou pracovníkov s oprávnením na výkon strážnej služby, pričom jej úlohou je vytvárať prevenciu a represiu voči negatívnym vplyvom pôsobiacim na bezpečnosť objektu. Zabezpečujeme návrh, implementáciu a prevádzku.

Zvláštnu pozornosť venujeme bezpečnostným analýzam a bezpečnostným syntézam, ktoré predstavujú vstupy na vytvorenie bezpečnostných politík chránených objektov. Tak je možné využiť už jestvujúce rezervy na jednotlivých objektoch, ktoré za pomoci inovácie poskytnú pridanú hodnotu k investícií a prevádzke systému ochrany osôb a majetku.