O spoločnosti

Spoločnosť sa od svojho založenia v roku 2001 zameriava na poskytovanie služieb v oblasti Správy budov a majetku - facility management, najmä pre administratívne budovy, priemyselné areály, potravinárske, výrobné a obchodné spoločnosti, ale aj na hotely, školské zariadenia a nemocnice. Do svojej terajšej podoby sa dostala v roku 2009.

Know-How

Postup šitý na mieru. Spolocnosť Lynnfield uplatnuje štandardy, ktoré zaručujú úspech vo vykonávaní služieb.

 • technický audit a audit kvality založený na analýze potrieb
 • štúdie vykonateľnosti, technická a finančná optimalizácia pre lepšiu organizáciu a sledovanie výkonnosti
 • poradenstvo - ponuka: školenia zamestnancov o bezpečnosti práce a ochrane majetku
 • asistencia pri riadení objednávky: spracovanie plánu rozbehu objednávky a služieb
 • reporting - kontrola: kontrola spokojnosti zákazníka za účelom analýzy výsledkov a ďalšieho zlepšenia poskytovanej služby
 • zlepšenie - vývoj: plán neustálej optimalizácie nákladov

Umenie spolupráce

Ročný obratStrategická ponuka viacerých služieb na jednom mieste. Pre efektívny chod spoločnosti Lynnfield ponúka portfólio väcšiny podporných služieb, ktoré je možné využit samostatne alebo spolu. Súcastou všetkých služieb sú riešenia zahrnajúce technickú stránku projektu a neustálu kontrolu všetkých procesov. Záväzok trvalého rozvoja. Naša pridaná hodnota je založená na záväzku rešpektovať životné prostredie a usilovať o trvalý rozvoj. Tento cieľ spája každodenné rozhodovanie s rastom ekonomiky s prihliadnutím na potreby zamestnancov a ochranu životného prostredia.

Technické vybavanie

 • Podlahové umývacie stroje (sedacia obsluha)
 • Podlahové umývacie stroje (kráčajúca obsluha)
 • Jednokotúčové stroje
 • Tepovače
 • Priemyselné vysávače
 • Zametacie stroje
 • Multikara, UNC (zimná údržba)
 • Malotraktory Husqvarna (kosenie)