Služby

 

Ostatné služby

 • recepčné služby
 • sťahovanie
 • personálny leasing
 • dodávka hygienického materiálu
 • dodávka čistiaceho tovaru
 • preprava do 3,5t

Recepčné služby

Recepcia je obvykle prvým miestom, kde každý návštevník, ale i zamestnanec prichádza do kontaktu s vašou firmou. Reprezentatívna by teda mala byť nielen po estetickej stránke, ale i pracovníci vítajúci prichádzajúcich musia po všetkých stránkach pôsobiť profesionálne. Prenechajte túto službu odborníkom.

Zo služieb spojených s prevádzkou recepcie ponúkame nasledujúce:

 • nepretržitá informačná služba pre nájomníkov a návštevníkov objektu,
  prepojovanie telefónnych hovorov, príjem pošty atď.
 • denná i nočná služba recepcie
 • dozor nad režimom vstupu nájomníkov a ďalších osôb do objektu
 • povinnosti vyplývajúce z metodiky ohlasovne požiarov a ďalších smerníc požiarnej ochrany
 • kľúčové hospodárstvo
 • vedenie príslušnej dokumentácie