Správa budov

Ide o službu, ktorá zabezpečuje správcovskú činnosť objektu a jeho technológii. V rámci nej zabezpečujeme správu, údržbu a revízie technológií ako vzduchotechnika, kúrenie a pod., ich koordináciu s dodávateľmi technológií, správu dokumentácie s tým súvisiacej, drobné údržbárske práce, zabezpečenie drobných opráv a pod.

V rámci tejto služby poskytuje hlavne:

  • správu priestoru
  • správu zariadení a technológii objektov
  • správa inventáru
  • správa nájmov
  • správa prístupov
  • správa presunov
  • správa energií