Letná a zimná údržba

Zimná údržba

 • odhŕňanie snehu strojom
 • odhŕňanie snehu ručne
 • frézovanie
 • posyp soľou
 • posyp inertným materiálom
 • odvoz snehu
 • držanie pohotovosti

Údržba parkov a záhrad

 • kosenie trávnikov
 • zavlažovanie
 • prevzdušňovanie - aerifikácia
 • hnojenie
 • valcovanie
 • protiburinové postreky
 • odstraňovanie machu
 • strihanie živých plotov, stromov, krov